е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
У 1999 р. закінчив Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ, спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист.
Кандидат юридичних наук з 2012 року.
Вчене звання доцента кафедри теорії і філософії права присвоєно у 2016 році.
Призначений на посаду доцента кафедри кримінального права та процесу НУ «Львівська політехніка» у 2021 р.
Призначений на посаду доцента кафедри права ЛНУП у 2020 р.
Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – 13,5 років, у тому числі у ЛНУП – 2 роки.
Основні навчальні курси, які веде викладач: «Судові і правоохоронні органи», «Кримінально-виконавче право», «Криміналістика».
Коло наукових інтересів стосується дослідження функціонування права в умовах глобалізації, а саме:
- розвитку права в умовах мультикультурної глобалізації;
- впливу глобалізаційних процесів на правове життя держав;
- трансформації правоохоронної діяльності в умовах правової глобалізації;
- проблем правоохоронної діяльності в контексті глобалізаційних процесів;
- правоохоронної сфери держави та прав людини в умовах глобалізаційних процесів.
Інформація про підвищення кваліфікації:
- стажування у Вищій школі лінгвістичній (Польща) за програмою «The innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Education Practice» (Jurisprudence), 06.10. – 06.12.2018 р. (Certificate of completion/internship. Registration number KRK 18/342. Date of issue: 06.12.2018);
- семінар психолого-педагогічних знань, Національний університет «Львівська політехніка» (реєстраційний № 180-19 від 19.06.2019 р.);
- стажування обсягом 120 годин (4,0 кредити ЄКТС) на кафедрі теорії держави і права Львівського торговельно-економічного університету, 23.09. – 04.12.2020 р. (довідка 147/16 від 07.12.2020 р.);
- підвищення кваліфікації (стажування) у Львівському національному аграрному університеті за програмою «Організація навчального процесу у закладах освіти за допомогою сучасних інноваційних технологій, інтегрування різних систем та платформ у єдине віртуальне навчальне середовище», 04.02. – 19.03.2021 р. (свідоцтво ПК № 00493735/000798-21 від 29.03.2021 р.);
- навчання за програмою тренінгу «Інструменти профорієнтації та вступної кампанії» обсягом 30 годин (1 кредит ЄКТС), 27.01. – 11.02.2022 р. (сертифікат про підвищення кваліфікації СТ ЛП/№ 0638-22 від 16.02.2022 р.);
- навчання за програмою спецкурсу «Усне публічне мовлення. Стилістика, культура мови, етика професійного спілкування» обсягом 30 годин (1 кредит ЄКТС), 15.02. – 15.04.2022 р. (сертифікат про підвищення кваліфікації СТ ЛП/№ 0808-22 від 20.04.2022 р.).

Має 88 публікацій, з них 55 наукових та 33 навчально-методичного характеру, у тому числі 4 у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science.
ORCID: 0000-0003-2788-6035.
ResearcherID: V-9410-2017.
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=x_93ruIAAAAJ
Індекс Гірша – 7