Тетяна Миколаївна Станько ‒ старший викладач кафедри менеджменту ім. проф. Є. В. Храпливого ЛНУП.

У 2013 році закінчила Львівський національний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит».

З 2017 року – на науково-педагогічній роботі.

2021 рік – захистила кандидатську дисертацію на тему «Ефективність проєктів виробництва енергетичної верби у сільськогосподарських підприємствах» зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

2021 рік – старший викладач кафедри менеджменту ім. проф. Є. В. Храпливого ЛНАУ.

Основні напрями наукових досліджень: ефективність виробництва енергетичних культур у сільськогосподарських підприємствах.

Автор понад 25 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID ID: 0000-0001-5936-4640.

 

Основні публікації

Станько Т., Боярчук В. Економічна і енергетична ефективність біопалива на основі верби. Motrol. Commission of motorization and energetic in agriculture. An international journal on operation of farm and agri-food industry machinery. Lublin. Rzezow. 2014. Vol. 16, № 4. Р. 9-14.

Станько Т. М., Боярчук В. М. Багатокритеріальна оцінка ефективності виробництва енергетичних культур на прикладі верби. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Харків: ХНАДУ, 2015. № 4 (11). С. 55-63.

Станько Т. М. Стимулювання вирощування екологічно ефективних енергетичних культур. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. Херсон, 2016. Вип. 116 (4). С. 81-85.

Станько Т. М., Боярчук В. М. Потенційні можливості підвищення ефективності виробництва та реалізації біопалива. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Харків: ХНАДУ, 2017. № 1 (16). С. 5-12.

Станько Т. М. Конкурентний ринок у теплопостачанні. Вісник Львівського національного аграрного університету. Економіка АПК. 2018. № 25. С. 44-47.

Станько Т.М. Енергетичні культури як об’єкт бухгалтерського обліку та аналізу. Економіка і суспільство: електрон. наук. фахове вид. 2019. Вип. 20. С. 384-389. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/20_ukr/52.pdf