Ірина Володимирівна Колодій – доктор філософії (PhD), старший викладач кафедри менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого.
2017 рік – закінчила економічний факультет Львівського національного аграрного університету та здобула спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування».
2017–2018 роки – старший лаборант кафедри права і підприємництва Львівського національного аграрного університету.
2018–2022 роки – навчання в очній денній аспірантурі Львівського національного університету природокористування за спеціальністю 073 «Менеджмент».
2022 рік – захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за темою «Організаційно-економічні засади антикризового управління у сільськогосподарських підприємствах».
2022 рік – старший викладач кафедри менеджменту імені професора Є.В. Храпливого ЛНУП.
Читає для студентів ОС «Бакалавр» такі навчальні дисципліни, як «Тайм-менеджмент», «Організація виробництва і планування діяльності підприємств».
Наукові інтереси: розробка теоретико-методологічних підходів щодо формування механізму антикризового управління в сільськогосподарських підприємствах та впровадження системи антикризового управління; технології управління часом.
Автор понад 25 наукових праць.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0142-6815.

Основні публікації:
1. Yanyshyn Ya., Kolodiy A., Kolodii I. Financial risks of agro-industrial complex enterprises in the conditions of a pandemic and implementation of anti-crisis measures for their leveling. Scientific Papers. Series: Management, Economic, Engineering in Agriculture and Rural Development. Vol. 20, Issue 4. 2020. P. 589-594.
2. Kolodii I., Kovaliv V., Kolodiy A. Diagnosis of financial state and bankruptcy threats of agricultural enterprises of Lviv region in anti-crisis management system. Scientific Papers. Series Management, Economic, Engineering in Agriculture and Rural Development. Vol. 22, Issue 1. 2022. P. 321-329.
3. Янишин Я.С., Батюк Г.В., Колодій І.В. Особливості антикризового управління у сільськогосподарських підприємствах. Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК. 2019. № 26. С. 36-39.
4. Колодій А., Агрес О., Колодій І. Перспективи запровадження систем відстежуваності продукції на основі технології блокчейн як форми модернізації системи управління в аграрному секторі економіки. Аграрна економіка. 2021. Т. 14, № 1-2. С. 59-66.
5. Колодій І.В. Особливості діагностики фінансового стану та визначення факторів ризику як елементів антикризового управління у сільськогосподарських підприємствах. Інфраструктура ринку. 2022. № 65. C. 72-76.