Володимир Степанович Макарчук – доктор юридичних наук, професор, дослідник історії держави і права та міжнародного права XX ст.
У 1982 р. закінчив історичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка.
Юридичну освіту здобув у 1998 р. у Львівському юридичному інституті МВС України (нині – Львівський університет внутрішніх справ).
Кандидат історичних наук (1988 р.), доктор юридичних наук (2007 р.).
У січні 2007 року в Спеціалізованій раді Інституту держави і права ім. В. Корецького НАН України (м. Київ) захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 на тему «Державно-територіальний статус західноукраїнських земель у період Другої світової війни (1939–1945): історико-правове дослідження».
Автор понад 200 наукових та навчально-наукових праць.