Шановні друзі, колеги та усі співробітники Львівського національного університету природокористування!
Хочемо поділитись з Вами узагальнюючою та важливою інформацією щодо напрацювань у напрямку розвитку та вдосконалення освітньої діяльності у Львівському національному університеті природокористування від початку пандемії Covid-19 у 2020 році та протягом періоду війни і дотепер. На сьогодні ЛНУП – це 5 факультетів, Навчально-науковий інститут заочної та післядипломної освіти, 8 фахових коледжів, майже 7000 студентів в стінах університету та 6000 у коледжах та 167 років життя і розвитку!

Протягом зазначеного періоду часу (2020–2023 рр.) наш Львівський національний університет природокористування продовжив роботу над вдосконаленням освітнього процесу. В цей непростий період пандемії та війни ми зробили декілька доволі значних і дуже важливих кроків у розвитку нашого закладу вищої освіти.
Серед них, зокрема:

- перехід та успішне освоєння роботи нової версії навчальної платформи Moodle для дистанційного доступу до необхідних лекційних, практичних, лабораторних та контрольних матеріалів;
- розробка та впровадження у практичне використання автоматизованої системи для складання розкладу навчальних занять у ЛНУП;
- розробка та впровадження автоматизованої системи формування, розподілу та списання педагогічного навантаження, що суттєво полегшила та пришвидшила процес, який раніше «з ручкою та коректором» займав значно більше часу;
- оновлення мережі Інтернет та покращення комп’ютерного забезпечення відповідних навчальних аудиторій;
- відкриття більше десятка нових навчально-наукових лабораторій, де студенти за допомогою нового та сучасного обладнання мають змогу здобувати сучасну освіту та знання;
- налагодження співпраці зі світовими брендами, такими як Microsoft, Google та Zoom, що дало змогу університету користуватись надзвичайно широким спектром ліцензованих програмних продуктів цих компаній та гнучко переходити на роботу в режимі онлайн з можливістю збереження якості та доступності навчального матеріалу;
- запровадження системи електронного погодження документів всіма учасниками адміністративного процесу, що дало змогу пришвидшити процес вироблення, погодження, схвалення і впровадження всієї необхідної документації, зробивши його якіснішим завдяки можливості вносити усі необхідні правки усіма залученими посадовими особами одразу та без затримок, при тому суттєво та відчутно економлячи людиногодини – час та зусилля у роботі усіх залучених працівників університету;
- осучаснення та автоматизація взаємодії з усіма стейкхолдерами, зокрема проведення необхідних онлайн-опитувань зацікавлених сторін (студентів, викладачів та роботодавців) для забезпечення внутрішньої цілісності та зв’язку всіх системно важливих ланок університету;
- започаткування співпраці з міжнародними галузевими лідерами та отримання доступу до їхніх ліцензійних продуктів, що вже зараз використовуються у навчальному процесі, зокрема програмних напрацювань від таких провідних компаній зі світовим ім’ям, як SolidWorks, RoboDK, Siemens, Amazon Web Servers, Labster, AgriAnalytica та багатьох інших;
- започаткування підготовки за новими освітніми програмами, які продовжують вдосконалюватись та формувати справді студентоцентричну освітню траєкторію навчання, яке дає студенту можливості для здобуття цінних знань та компетенцій;
- відкриття лабораторії створення відеоконтенту, у якій викладачі можуть записувати свої відеолекції;
- запровадження викладання навчальної дисципліни «Фізична культура та основи захисту України» в освітніх програмах ЛНУП;
- розширення участі в освітньо-наукових проєктах під егідою Європейського Союзу (лише протягом 2022–2023 навчального року було подано 10 заявок на участь у проєктах Erasmus+);
- покращення комфортабельності закладу для студентів та працівників університету, зокрема розширення асортименту пропозицій та осучаснення у роботі системи громадського харчування ЛНУП, що помітно збільшило відповідні бюджетні надходження закладу, вчасне та енергоефективне забезпечення переходу до опалювального сезону, захист та збереження матеріальної бази ЛНУП в інтересах держави і громади, щоб зберегти та примножити надбання Львівського національного університету природокористування.

Коли говоримо про університет, то не можемо не згадати про 8 коледжів, які входять у нашу структуру і є під постійним нашим патронажем: від розробки освітніх програм до перевірки на плагіат кваліфікаційних робіт їхніх випускників. За цей період суттєво модернізувались і вони.
І це тільки частина зробленого університетом за цей час. Наше тверде переконання, яке полягає у тому, щоб продовжувати удосконалювати освітні можливості, відображається і у запуску нових програм міжнародного співробітництва, розширенні нашої участі у проєктах Європейського Союзу, впровадженні передових технологій (від використання дронів до реалізації віртуальної реальності для нашого навчального процесу) та запровадженні ефективних рішень, які сприяють зростанню Львівського національного університету природокористування, доказом чого є третє місце за показником кількості абітурієнтів усіх форм навчання, які стали студентами ЛНУП, за результатами вступної кампанії 2023 року у Львівській області. Можливості університету за цей період часу суттєво зросли, і ми продовжуємо працювати над подальшим якісним розвитком нашого закладу.

Дякуємо Володимиру Снітинському за цю неабияку можливість цікаво та продуктивно працювати у ЛНУП, безпосередньо долучаючись до роботи за вказаними вище та багатьма іншими напрямами, а особливо дякуємо за те прекрасне відчуття, коли тебе чують та до тебе дослухаються.
Дякуємо Збройним Силам України за їхню підтримку та відвагу. Слава Україні!

P.S. Carpent tua poma nepotes – твої плоди зберуть нащадки!