е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
У 2013 р. закінчила Інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю «Судова експертиза», спеціалізація – технічна експертиза (магістр).
У 2015 році закінчила Інститут економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю «Управління митною діяльністю» (магістр).
У 2017 році закінчила Інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю 081 «Право» (магістр).
У 2018–2022 рр. навчалась в аспірантурі Національного університету «Львівська політехніка».
У 2021 році захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» (галузь знань 08 «Право»). Тема дисертаційного дослідження – «Адміністративно-правове забезпечення прав дітей в інформаційному середовищі».
Призначена на посаду в.о. доцента кафедри права у 2022 році.
Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – 5 років, у тому числі у ЛНУП – 1 рік.
Викладає навчальні дисципліни для студентів ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр»: «Правове забезпечення публічних закупівель в Україні», «Медичне право», «Аграрне право України», «Правознавство», «Природоохоронне законодавство», «Підприємницьке право».
У 2020–2022 рр. пройшла низку підвищень кваліфікації:
1. Міжнародне підвищення кваліфікації на тему «Хмарні сервіси для онлайн-навчання на прикладі платформи Zoom», 20-27 липня 2020 року, м. Люблін, Республіка Польща (сертифікат № 4528/2021 від 27.07.2020 р.);
2. Міжнародне підвищення кваліфікації на тему «Інструменти дистанційного навчання на прикладі платформ Zoom і Moodle», 20-27 липня 2020 року, м. Люблін, Республіка Польща (сертифікат № 0048/2020 від 22.02.2021 р.);
3. Міжнародне підвищення кваліфікації на тему «Інноваційні форми сучасної освіти з використанням платформ Zoom та Moodle», 26 липня – 2 серпня 2021 року, м. Люблін, Республіка Польща (сертифікат № 7215/2021 від 02.08.2021 р.);
4. Навчання за програмою «Цифрові інструменти Google для освіти» (сертифікат № GDTfE-04-Б-05211 від 13.11.2022 р.);
5. Онлайн-курс Асоціації саперів України «Навчальний курс із безпеки життя» тривалістю 30 годин (сертифікат № 487 від 20.01.2023 р.);
6. Онлайн-курс освітньої платформи «Зрозуміло» «Основи цивільного захисту для добровольців» (сертифікат № EEF-026 від 08.03.2023 р.);
7. Онлайн-курс освітньої платформи «Зрозуміло» «Загальна адміністративна процедура» (сертифікат № EEF-023 від 08.03.2023 р.);
8. Стажування у Львівському торговельно-економічному університеті з 12 грудня 2022 року до 3 лютого 2023 року (обсяг 180 годин (6,0 кредитів ЄКТС), сертифікат Львівського торговельно-економічного університету №12/16 від 06.02.2023 р.).
Основні напрями наукових досліджень: адміністративно-правові механізми дотримання прав дітей в інформаційному середовищі; особливості здійснення публічних закупівель в аграрному секторі; проблематика правового регулювання відносин в медичній сфері; особливості розвитку соціальної сфери України під впливом глобалізаційних процесів.
Членкиня ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» IESF №ES1122.

Авторка близько 30 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 1 у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science.
ORCID: 0000-0003-1482-7132.
Індекс Гірша в Google Академія – 2.
Researcher ID: C-7452-2018.