Міжнародна науково-практична конференція «Фундаментальні та прикладні проблеми підприємницької діяльності в аграрному секторі»,  яка відбудеться 23-24 квітня 2015 року в Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва.