Інформація про дисертацію

Дисертант

Яремчук Наталія Валеріївна

Тема дисертації

«Організаційно-економічний механізм управління зернопродуктовим підкомплексом»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – Львів : Львівський національний аграрний університет, 2015.

Дата захисту

17.02.2015