У музеї представлено колекцію монолітів ґрунтів природних зон України. З їх допомогою студенти під час лекційних та практичних занять мають можливість ознайомитися з морфогенетичною будовою різних типів ґрунтів, попрактикуватися у виділенні генетичних горизонтів, вивчити та описати їхні морфологічні ознаки. Найбільш повно представлені ґрунти Західного регіону України. Водночас у колекції є профілі ґрунтів і степової зони. Також у музеї є насипні зразки, які ілюструють різні типи ґрунтової структури, новоутворення тощо.
Розташування: 209 ауд. агрономічного корпусу.