Музей відкрито у 2001 р. при тодішній кафедрі організації виробництва та агробізнесу економічного факультету Львівського державного університету природокористування.
Професор Євген Храпливий був видатним науковцем, доктором економіки сільського господарства, відомим дослідником соціально-економічних проблем аграрного сектору, самовідданим захисником матеріальних, соціальних, духовних і національних інтересів українського селянства на західних землях України. Чимало зусиль докладав до організації масової фахової аграрної підготовки та духовного й культурного виховання селян, зокрема сільської молоді. Він – талановитий публіцист, редактор і видавець періодичної та науково-популярної літератури для селян.
Бібліографія друкованих праць Є. Храпливого налічує 695 публікацій, з них – 33 книжкові видання.
У музеї зібрано історичні документи, книжки, фотографії, статті й праці вчених, пов’язані з його науковою та громадською діяльністю, та нагороди, що свідчать про його досягнення.
Експозиція музею оформлена за такими напрямами: члени родини Євгена Храпливого та його родовід; роки навчання; робота в системі молочарських кооперативів РСУК; робота на посаді директора товариства «Сільський господар»; діяльність Є. Храпливого в Науковому товаристві ім. Т. Шевченка; роки еміграції та робота у Львові (1940–1944); діяльність ученого в період 1945–1949 рр.; «пластунська» діяльність Є. Храпливого; спогади про Є. Храпливого видатних учених і громадських діячів України та закордону; напрями наукових досліджень; творчість і видавнича діяльність дочки професора Лесі Храпливої-Щур.