В.Г. Галанець – доктор економічних наук, професор. Заслужений діяч науки і техніки України.
Все життя професора В.Г. Галанця пов’язане з Львівським сільськогосподарським інститутом, студентом якого він став у 1947 р.
1957–1961 – працює на посаді старшого викладача.
1958–1964, 1983–1988 – декан економічного факультету.
1965–1974 – проректор з наукової роботи, водночас у 1969–1971 – завідувач кафедри економічно-математичних методів і обчислювальної техніки.
1971–1994 – завідувач кафедри управління сільськогосподарським виробництвом.
1994–2005 – завідувач кафедри менеджменту і права.
З 1997 року – академік діючої Української технологічної академії.
З 2005 року обіймав посаду професора кафедри менеджменту організацій ЛНУП.
Основна сфера наукових інтересів – управління виробництвом в сільському господарстві та його реформування в умовах ринкової економіки. Опублікував близько 200 робіт, в тому числі 12 монографій, 10 навчальних та практичних посібників, понад 130 наукових статей.
Під керівництвом професора В.Г. Галанця захистились понад 50 кандидатів економічних наук, 9 з яких стали докторами наук.