4 березня 2015 року навчально-методичному кабінету кафедри № 324 було присвоєно ім’я д.е.н., професора П.С. Березівського.
Петро Степанович Березівський – доктор економічних наук, професор, видатний вчений, відомий економіст-аграрник. Основні напрями наукових досліджень П.С. Березівського: обґрунтування шляхів удосконалення організації виробництва продукції скотарства; удосконалення методики визначення економічної ефективності продукції скотарства і системи показників для її оцінки; обґрунтування основних напрямів удосконалення економічних взаємовідносин виробників продукції скотарства з підприємствами переробки й агросервісу; системи внутрішньогосподарських виробничих відносин; проблеми ефективності виробництва і формування ринку продукції скотарства; реформування економіки і регулююча роль держави в умовах ринкової економіки; проблеми розвитку приватного сектору АПК; економічні моделі аграрного виробництва в пореформений період.
П.С. Березівський є автором близько 370 наукових праць. З них 145 наукових і 95 навчально-методичного характеру, в тому числі 8 монографій.
Свій науковий шлях проф. П.С. Березівський поєднував з громадською та суспільною роботою. У різні роки проф. П.С. Березівський був заступником декана, а потім і деканом економічного факультету Львівського НАУ, членом громадського творчого об’єднання «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників», членом навчально-методичної комісії за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво» та «Менеджмент» Міністерства аграрної політики та продовольства України, головним редактором наукового журналу Львівського національного аграрного університету «Аграрна економіка», який Постановою Президії ВАК України затверджений як наукове фахове видання України, членом редколегії журналів «Інноваційна економіка» і «Сталий розвиток економіки». З 2008 р. до 2013 р. був головою Західного регіонального відділення Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників.
В навчально-методичному кабінеті кафедри № 324 розроблено й оформлено стенди, які висвітлюють біографію та наукову діяльність видатного вченого.
На базі навчально-методичного кабінету створено комп’ютерний клас кафедри з відповідним програмним забезпеченням професійного спрямування.