19 лютого 2013 року у рамках співпраці кафедри фінансів і кредиту Львівського національного аграрного університету та Львівського економічного ліцею щодо пошуку обдарованої молоді відбулось спільне засідання наукових гуртків «Фінанси і фінансова діяльність», «Податкова і банківська справа». На засіданні були заслухані наукові доповіді, обговорено дискусійні моменти. Кращі доповідачі були рекомендовані до виступу на звітній студентській науковій конференції.

Учні ліцею під час перебування в університеті були захоплені знаннями, які дає вищий навчальний заклад своїм студентам, методичним забезпеченням, великим спектром дисциплін, що викладаються на кафедрі фінансів та кредиту, тісною співпрацею кафедри з різноманітними філіями та можливістю майбутнього працевлаштування. Учні ліцею відвідали музеї університету та послухали історії розвитку нашої Альма-Матер.

Одне з актуальних завдань кафедри фінансів та кредиту — пошук оптимальних шляхів зацікавлення майбутніх студентів навчанням, підвищення їх розумової активності, спонукання до творчості, виховання ліцеїста як життєво й соціально компетентну особистість, здатну здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення в різноманітних життєвих ситуаціях, вироблення вмінь практичного і творчого застосування здобутих знань. Учневі варто розвивати такі якості, як пізнавальна активність, самостійність, уміння творчо виконувати завдання, і вже тепер обирати свій фах у царині економічної освіти з початковим фундаментом знань.