- розробка проекту Колективного договору;

- контроль за виконанням колективного договору;

- контроль за дотриманням трудового законодавства;

- участь в розв’язанні індивідуальних та колективних трудових спорів;

- контроль за виконанням Угоди на проведення заходів з охорони праці у ЛНУП;

- вивчення умов праці, дотримання техніки безпеки;

- надання допомоги у проведенні заходів щодо запобігання захворювань, профзахворювань;

- робота з роз’яснення житлового законодавства;

- влаштування дітей співробітників в дитячі дошкільні установи;

- організація та аналіз літнього та зимового відпочинку дітей;

- організація медичних оглядів;

- аналіз захворюваності;

- контроль за дотриманням порядку та умов видачі путівок;

- організація літнього відпочинку у оздоровчо-спортивному таборі «Маяк»;

- організація та контроль за роботою харчового блоку;

- аналіз тимчасової непрацездатності;

- організація роз’яснювальної роботи та залучення молоді в профспілкову організацію;

- надання допомоги в організації та проведенні корпоративних заходів;

- створення системи інформування членів Профспілки;

- доведення до членів Профспілки інформації про роботу центральних органів Профспілки та прийняті ними рішення з усіх основних напрямів діяльності;

- участь у підготовці та проведенні масових акцій (мітингів, пікетів і т.і.);

- підбір профактиву, резерву;

- навчання активу, рядових членів Профспілки.