8 квітня 2024 року відбулось засідання ректорату Львівського національного університету природокористування.
Розпочав засідання в.о. ректора Василь Лопушняк з питання про стан навчальної роботи в університеті, акцентуючи увагу на відпрацюванні пропущених занять та перевірці на плагіат курсових робіт і проєктів. В обговоренні цього питання взяли участь перший проректор Ірина Федів та керівник Навчально-методичного відділу забезпечення якості вищої освіти Олег Микула. Зокрема, перший проректор закцентувала на об’єктивності оцінювання у заліковий тиждень студентів випускних курсів ОС «Бакалавр», враховуючи інформацію про кількість пропущених навчальних занять, а керівник НМВЗЯВО закцентував увагу на процедурі виявлення та запобігання плагіату в курсових роботах (проєктах).

У продовження Олег Микула доповів про ведення електронного документообігу (у хмарному сховищі Goole Drive), наголосивши на тому, що інформацію зі звітів про виконання планів роботи кафедр та індивідуальних планів викладачів буде взято за основу для формування рейтингу науково-педагогічних працівників за результатами роботи у 2023–2024 н.р.
Керівник відділу з організації виховної роботи студентів Оксана Качмар проінформувала про план заходів на тиждень, а саме: про заплановані зустрічі зі студентами і викладачами у рамках Всеукраїнської програми ментального здоров’я; про проведення в університеті 10-11.04.2024 першості Львівщини з боксу серед ЗВО; про підготовку до благодійного концерту 16.04.2024.
Декани факультетів Павло Колодій, Андрій Мазурак, Володимир Ковалів, Степан Ковалишин, доцент кафедри генетики, селекції та захисту рослин Галина Косилович, директор Навчально-наукового інституту заочної та післядипломної освіти Галина Мацьків доповіли про поточну роботу і завдання на тиждень. У результаті обговорення було прийнято низку рішень: деканатам факультетів визначити кількість студентів ОС «Бакалавр» і «Магістр», які мають понад 100 годин пропущених та невідпрацьованих навчальних занять без поважних причин, із метою особливого контролю стосовно якості відпрацювання цих занять; продовжити обговорення проєктів освітніх програм з академічною спільнотою та роботодавцями; провести роботу із планування і закріплення баз виробничих практик студентів ОС «Бакалавр» і «Магістр»; продовжити профорієнтаційну роботу серед випускників ЗОШ та коледжів.
Головний учений секретар Наталія Стойко проінформувала про стан підготовки до Вченої ради ЛНУП.