7 травня 2024 р. відбулось засідання ректорату Львівського національного університету природокористування.
Розпочав засідання в.о. ректора Василь Лопушняк з представлення нового члена ректорату – проректора з навчально-виховної роботи Віталія Боярчука, побажав колезі натхнення до плідної праці задля розвитку університету в напрямі освітньо-виховного процесу. Після цього перейшли до реалізації порядку денного.
Керівник Навчально-методичного відділу забезпечення якості вищої освіти Олег Микула доповів про початок заліково-екзаменаційної сесії у студентів ОС «Бакалавр», «Магістр». Увага акцентувалась на недопущенні до сесії студентів, які не відпрацювали пропущені заняття, та на забезпеченні перевірки на плагіат курсових робіт (проєктів), які виносяться на захист упродовж залікового тижня з 07.05.2024 до 10.05.2024.

Проректор з наукової роботи Богдан Гулько проінформував про місце ЛНУП в незалежному міжнародному рейтингу Ukrainian National H-index Ranking. У результаті обговорення було прийнято рішення розробити заходи стосовно підвищення наукової продуктивності науково-педагогічних працівників університету, акцентуючи увагу на індексі цитованості та кількості публікацій у журналах наукометричних баз Scopus і Web of Science.
Проректор з адміністративно-господарської роботи Василь Друзюк повідомив про передачу об’єктів інженерної інфраструктури водопровідно-каналізаційного господарства в м. Дубляни та про продовження проєктно-ремонтних робіт із відновлення землевпорядного корпусу.
Декани факультетів Степан Ковалишин, Павло Колодій, Андрій Мазурак, Володимир Ковалів, Олег Андрушко, директор Навчально-наукового інституту заочної та післядипломної освіти Галина Мацьків проінформували про поточну роботу і завдання на тиждень. У ході обговорення в.о. ректора Василь Лопушняк наголосив на дотриманні принципів об’єктивності, відкритості й прозорості під час заліково-екзаменаційної сесії студентів ОС «Бакалавр», «Магістр».
Начальник відділу кадрів Ольга Туркот проінформувала про стан оформлення документації згідно з додатком 3 наказу МОН України «Про стан військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів у 2023 році та завдання на 2024 рік» від 01.02.2024 р. № 119.
Головний учений секретар Наталія Стойко доповіла про підготовку питань до Вченої ради у травні відповідно до затвердженого плану роботи на 2023–2024 н.р.