20 травня 2024 р. відбулось засідання ректорату Львівського національного університету природокористування.
Розпочав засідання в.о. ректора Василь Лопушняк з питання порядку денного про освітній процес, надавши слово першому проректору Ірині Федів, проректору з навчально-виховної роботи Віталію Боярчуку, керівнику Навчально-методичного відділу забезпечення якості вищої освіти Олегу Микулі. У результаті обговорення було прийнято низку рішень: продовжити моніторинг відпрацювання пропущених навчальних занять студентами ОС «Бакалавр», «Магістр» із дисциплін, які винесені на екзаменаційну сесію, не допустити до складання екзаменів тих студентів, які не відпрацювали пропущені заняття у повному обсязі; забезпечити проходження перевірки на плагіат кваліфікаційних робіт (проєктів) студентів ОС «Бакалавр» та провести попередні захисти цих робіт (проєктів) на кафедрах у встановлені терміни відповідно до внутрішньоуніверситетських правил; завершити формування бази даних освітніх компонент та розробити навчальні і робочі навчальні плани на 2024–2025 н.р. відповідно до освітніх програм, які реалізуються в університеті; розглянути на методичних комісіях факультетів підходи до формування навчальних планів та програм освітніх компонент із перспективою реалізації дуальної форми здобуття освіти у 2024–2025 н.р.; провести анкетування студентів та викладачів щодо впровадження нових технологій у навчальний процес до 23.05.2024; продовжити роботу на кафедрах університету щодо підготовки до акредитації освітніх програм у 2024–2025 н.р.

Проректор з наукової роботи Богдан Гулько доповів про стан виконання завдань у рамках міжнародних проєктів, що реалізуються в університеті, та про необхідність активізувати роботу із підписання договорів на виконання госпдоговірних наукових досліджень на окремих факультетах.
Керівник відділу з організації виховної роботи студентів Оксана Качмар проінформувала про підготовку до Зустрічі випускників ювілейних років 25.05.2024.
Проректор з адміністративно-господарської роботи Василь Друзюк доповів про поточні завдання господарського відділу, акцентуючи увагу на роботах із відновлення землевпорядного корпусу та із ремонту спортивного залу важкої атлетики.
Декани факультетів Степан Ковалишин, Олег Андрушко, Володимир Ковалів, Андрій Мазурак, Павло Колодій, директор Навчально-наукового інституту заочної та післядипломної освіти Галина Мацьків доповіли про поточну роботу і завдання на тиждень. За результатами обговорення прийнято такі рішення: забезпечити належну якість складання ЄДКІ студентами спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» ОС «Бакалавр» 23.05.2024; продовжити профорієнтаційну роботу серед випускників ЗОШ та коледжів; продовжити обговорення навчальних планів та робочих навчальних планів 2024–2025 н.р. на методичних комісіях факультетів; завідувачам кафедр здійснити контроль за якістю заповнення електронних звітів про виконання індивідуальних планів НПП та про виконання планів роботи кафедр; провести відкриття лабораторії із тваринництва до 24.05.2024.
Головний бухгалтер Іванна Черняк доповіла про розрахунок вартості, у тому числі індикативної, підготовки понад державне замовлення студентів прийому 2024 року.
На завершення в.о. ректора Василь Лопушняк проінформував про результати позапланової перевірки ЛНУП, яка проходила в університеті з 13 до 17 травня 2024 року відповідно до Наказу Державної служби якості освіти України від 09.05.2024 № 01-12/30, та доручив першому проректору Ірині Федів, проректору з навчально-виховної роботи Віталію Боярчуку, керівнику Навчально-методичного відділу забезпечення якості вищої освіти Олегу Микулі розробити заходи щодо усунення зауважень, зазначених у висновку комісії позапланової перевірки.