28 березня 2024 року відбулося засідання Вченої ради Львівського національного університету природокористування.
Розпочав засідання голова Вченої ради в.о. ректора Василь Лопушняк, який привітав доктора сільськогосподарських наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Івана Шувара з нагородою «Почесна відзнака Національної академії аграрних наук України» за суттєвий внесок у розвиток галузі землеробства, багаторічну сумлінну працю, професіоналізм та у зв’язку з ювілеєм.
Також в.о. ректора вручив диплом доктора філософії старшому викладачу кафедри технологій у рослинництві Аллі Разановій та атестати професора кафедри гуманітарної освіти Ігорю Бегею, професора кафедри геодезії і геоінформатики Роману Ступеню, доцента кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу Мар’яні Когут, доцента кафедри екології Юстині Жиліщич, доцента кафедри агроінженерії та технічного сервісу ім. проф. О.Д. Семковича Василю Рису.

У продовження вітальної частини Вченої ради Василь Лопушняк нагородив переможців Спартакіади «Здоров’я» серед професорсько-викладацького складу ЛНУП, вручивши грамоти за I, II, III місця, та передав Перехідний кубок Спартакіади переможцям – факультету управління, економіки та права.
Після чого перейшли до реалізації порядку денного.
Декан факультету будівництва та архітектури, к.т.н., доцент Андрій Мазурак виступив із науковою доповіддю «Конструктивно-технологічні вирішення зовнішніх огороджень стін», в якій розкрив сучасні вимоги до енергоефективності зовнішніх огороджень будівель. Під час обговорення було акцентовано увагу на особливостях енергозбереження в екобудівництві, зокрема на застосуванні комплексних багатошарових стін із солом’яних тюків, які досліджуються науковцями факультету будівництва та архітектури ЛНУП.
Про результати фінансової і господарської діяльності університету у 2023 році та основні завдання на 2024 рік доповіли головний бухгалтер університету Іванна Черняк і головний учений секретар Наталія Стойко. Про висновки внутрішнього аудиту доповіла завідувачка кафедри обліку та оподаткування Людмили Гнатишин, яка відзначила, що на виконання Наказу ректора № 04-К від 1 січня 2024 року для інвентаризації необоротних та оборотних активів і зобов’язань університету, а також дослідження стану інституційного забезпечення діяльності ЛНУП у період з 8 січня до 15 лютого 2024 року працювала комісія, метою роботи якої було виявлення резервів для надання позитивної динаміки тим процесам і результатам, які впливають на рейтинг університету, формують його імідж. Систематизована комісією інформація буде використана для прийняття керівництвом обґрунтованих управлінських рішень, які відображені в ухвалі.
Про заходи щодо запобігання корупції, академічній недоброчесності та конфліктам інтересів у системі освіти доповів Вадим Котик, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції. В обговоренні взяли участь перший проректор Ірина Федів та декани факультетів. Було відзначено, що в університеті запроваджено Кодекс академічної доброчесності, а також підписано декларації щодо його дотримання усіма учасниками освітнього процесу університету та його відокремлених структурних підрозділів з метою врегулювання конфлікту інтересів та популяризації академічної доброчесності. На підставі аналізу корупційних ризиків у вищій освіті та з урахуванням необхідності подальшого розвитку системи академічної доброчесності для підвищення якості освітніх послуг було прийнято низку рішень, які відображено в ухвалі.
Важливим питанням порядку денного було присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам університету: професора кафедри архітектури Романі Кюнцлі; доцента кафедри архітектури Світлані Станько; доцента кафедри права Ярославу Музиці; доцента кафедри права Петру Оліщуку; доцента кафедри математики Богдані Глові. Бажаємо здобувачам успішного рішення Атестаційної колегії МОН України та плідної праці на благо університету.
Після розгляду основних питань порядку денного Вчена рада перейшла до обговорення низки питань, які регулюють освітню, наукову, виховну, організаційну діяльність університету. Особливу увагу було приділено реорганізації шляхом перетворення двох структурних підрозділів університету. Прийняті рішення відображено в ухвалі.