29 травня 2024 р. відбулась Вчена рада Львівського національного університету природокористування.
Розпочав засідання в.о. ректора Василь Лопушняк із привітання члена Вченої ради завідувача кафедри енергетики, доцента Сергія Сиротюка з ювілеєм, побажавши ювіляру міцного здоров’я, успіху, злагоди та мирного неба. Також в.о. ректора вручив членам Вченої ради – декану факультету будівництва та архітектури, в.о. професора Андрію Мазураку та завідувачу кафедри фізики, інженерної механіки та безпеки виробництва, професору Степану Мягкоті – Подяки МОН України за ініціативу та наполегливість, високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків та вагомий особистий внесок у розвиток сфери освіти і науки України. Після чого перейшли до реалізації порядку денного.

З проблемною доповіддю «Генеративний штучний інтелект» виступив в.о. доцента кафедри інформаційних технологій Олег Ковалишин, у якій висвітлив виклики, перспективи і обмеження використання штучного інтелекту в галузі освіти та науковій роботі.
Перший проректор Ірина Федів доповіла про рівень професійної підготовки і впровадження нових технологій в освітній процес, відзначивши впроваджені та/або розвинуті заходи стосовно: оснащення структурних підрозділів якісним програмним забезпеченням; проведення курсів підвищення кваліфікації з цифровізації, кібербезпеки і кібергігієни у вищій освіті; впровадження інформаційних (дистанційних) технологій для комфортної роботи працівників та взаємодії зі студентами за допомогою корпоративної програми Teams; удосконалення віртуального навчального середовища Moodle; відкриття нових навчальних лабораторій.  Разом з тим в університеті залишаються актуальними питання стосовно оновлення технічного забезпечення, зокрема мультимедійним обладнанням, ноутбуками, комп’ютерами; покращення інтернет-з’єднання у навчальних корпусах і гуртожитках; посилення виконавчої дисципліни при використанні корпоративних інструментів у частині електронного документообігу та взаємодії між учасниками освітнього процесу; забезпечення окремих освітніх компонент науково-педагогічними працівниками з урахуванням відповідності їх освітньої та/або професійної кваліфікації, яка підтверджена не менше ніж чотирма досягненнями у професійній діяльності за останні п’ять років, визначеними у пункті 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. За результатами обговорення цього питання було прийнято рішення, які відображені в ухвалі.
Керівник НМВЗЯВО Олег Микула доповів про стан організації і ефективність проходження практик студентами ЛНУП, відзначивши, що в університеті навчальні та виробничі практики проходять відповідно до затверджених навчальних планів. Для належної організації цих практик на кафедрах університету розроблено необхідну навчально-методичну документацію, здійснюється налагодження співпраці зі стейкхолдерами та роботодавцями. Для продовження роботи з підвищення якості практичної підготовки студентів шляхом навчальних та виробничих практик Вчена рада прийняла низку рішень, які відображено в ухвалі.
Відповідальний секретар приймальної комісії Людмила Гнатишин доповіла про стан профорієнтаційної роботи і перспективи вступної кампанії 2024 року. Під час виступу доповідачка відзначила, що в університеті профорієнтація є систематичною, добре організованою та спланованою діяльністю деканатів, кафедр й усього професорсько-викладацького складу. Однак й надалі актуальним завданням університету залишається пошук і впровадження найбільш ефективних методів та форм організації цієї роботи. З огляду на те, що профорієнтаційна робота є одним з основних напрямків діяльності університету, Вчена рада прийняла певні рішення, які сприятимуть підвищенню її ефективності.
Наступним питанням порядку денного було присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам університету: доцента кафедри туризму Ірині Дидів, доцента кафедри агрохімії та ґрунтознавства Богдану Пархуцю, доцента кафедри інформаційних технологій Володимиру Станьку. Усі кандидатури були підтримані Вченою радою шляхом таємного голосування. В.о. ректора побажав здобувачам успішного рішення Атестаційної колегії МОН України та плідної праці на благо університету.
Після розгляду основних питань порядку денного Вчена рада перейшла до обговорення низки питань, які регулюють освітню, наукову, виховну, організаційну діяльність університету. З усіх питань прийнято узгоджені рішення.