12 червня 2024 року відбулося засідання Вченої ради Львівського національного університету природокористування.
Розпочав засідання голова Вченої ради в.о. ректора Василь Лопушняк із урочистого вручення атестатів професора кафедри архітектури Романі Кюнцлі, доцента кафедри архітектури Світлані Станько, доцента кафедри вищої математики Богдані Глові, доцентів кафедри права Ярославу Музиці та Петру Оліщуку.
Після цього головуючий привітав члена Вченої ради декана факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій Степана Ковалишина з нагородою МОН України – Нагрудний знак «Відмінник освіти».

У продовження вітальної частини Вченої ради Василь Лопушняк вручив грамоту директору ВСП «Горохівський фаховий коледж ЛНУП» Олегу Жельчику з нагоди ювілею, побажав ювіляру міцного здоров’я, успіху, злагоди, мирного неба та наснаги для реалізації планів і задумів.
Після чого перейшли до реалізації порядку денного.
З науковою доповіддю «Оцінка інституційного забезпечення розвитку бізнесу в Україні міжнародними дослідницькими проєктами» виступив професор кафедри підприємництва та торгівлі Ігор Яців, в якій проаналізував позиції України у рейтингах країн світу за Глобальним індексом інновацій, Індексом економічної свободи, Індексом сприйняття корупції та відзначив доцільність комплексного підходу до удосконалення інституційного середовища розвитку бізнесу в Україні через: удосконалення нормативно-правової бази, яка визначає умови та засади підприємницької діяльності; зміцнення конструктивних неформальних інституцій, які регламентують етику відносин суб’єктів підприємництва, передбачають утвердження в їх діяльності засад соціальної відповідальності.
Про стан і перспективи розвитку відокремлених структурних підрозділів ЛНУП доповіли проректор з навчально-виховної роботи Віталій Боярчук та директори фахових коледжів. Було відзначено, що у фахових коледжах університету комплексно вирішуються завдання стосовно навчально-методичного і матеріально-технічного забезпечення спеціальностей, професійної орієнтації студентів, забезпечення загальнодержавних та регіональних потреб у кваліфікованих кадрах. Разом з тим, залишається низка проблемних питань, які потрібно вирішити, а саме: активізувати освітньо-інноваційну діяльність, яка спрямована на створення або вдосконалення інформаційних послуг, трансформацію наукових досліджень і розробок у практичну підготовку студентів; підвищити якість підготовки випускників коледжів для покращення складання ними національного мультипредметного тесту; впровадити дуальну та неформальну форму освіти. У результаті обговорення цього питання прийнято низку обґрунтованих управлінських рішень, які відображені в ухвалі.
Про результати акредитації освітніх програм у 2023–2024 н.р. та підготовку до акредитації освітніх програм у 2024–2025 н.р. доповіла керівниця відділу акредитації та ліцензування Лілія Войнича, яка акцентувала увагу на недоліках та рекомендаціях, наданих членами експертних груп та галузевих експертних рад у процесі проведення попередніх акредитацій освітніх програм упродовж 2021–2024 рр. За результатами обговорення цього питання деканами факультетів та гарантами освітніх програм було прийнято ухвалу, в якій відображені основні завдання щодо акредитації освітніх програм у 2024–2025 н.р.
Керівник Навчально-методичного відділу забезпечення якості вищої освіти Олег Микула проінформував про затвердження освітніх програм та навчальних планів на 2024–2025 н.р., за якими будуть надаватись освітні послуги в університеті та фахових коледжах ЛНУП.
Після основних питань порядку денного Вчена рада розглянула: план заходів з підготовки ЛНУП до 2024–2025 н.р.; правила прийому в докторантуру для здобуття доктора наук у ЛНУП; Положення про туристичний історико-краєзнавчий маршрут «Стежками Степана Бандери».