Львівський національний аграрний університет відповідно до ст. 43, 55 Закону України «Про вищу освіту», Статуту університету та Положення про проведення відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Львівського національного аграрного університету оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

Завідувачів кафедр:

- екології;

- генетики, селекції та захисту рослин;

- садівництва та овочівництва ім. проф. І.П. Гулька;

- будівельних конструкцій;

- технології та організації будівництва;

- архітектури і планування сільських поселень;

- гуманітарної освіти;

- обліку та оподаткування;

- права;

- менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого;

- фінансів, банківської справи та страхування;

- міжнародних економічних відносин та маркетингу (вакансія з 22.08. 2020);

- автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій;

- земельного кадастру;

- геодезії та геоінформатики;

- туризму;

- фізичного виховання;

- енергетики. 

Професорів кафедр:

- будівельних конструкцій – 1 шт.од.;

- електротехнічних систем – 2 шт.од.; 

Доцентів кафедр:

- садівництва та овочівництва ім. проф. І.П. Гулька – 1 шт.од.;

- будівельних конструкцій – 1 шт.од.;

- вищої математики – 1 шт.од.;

- гуманітарної освіти – 2 шт.од.;

- обліку та оподаткування – 3 шт.од.;

- права – 2 шт.од.;

- менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого – 3 шт.од.;

- підприємництва, торгівлі та біржової діяльності – 3 шт.од.;

- фінансів, банківської справи та страхування – 2 шт.од.;

- економіки – 4 шт.од.;

- автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій – 2 шт.од.;

- землеустрою – 1 шт.од.;

- геодезії та геоінформатики – 1 шт.од.;

- туризму – 1 шт.од.;

- фізики та інженерної механіки – 1 шт.од.;

- енергетики – 3 шт.од.;

- сільськогосподарської техніки – 2 шт.од.;

- експлуатації та технічного сервісу машин ім. проф. О.Д. Семковича – 1 шт.од.;

- машинобудування – 1 шт.од.;

- інформаційних систем та технологій – 2 шт.од.

Вимоги до претендентів на вакантні посади завідувача кафедри, професора та доцента:

- претенденти повинні бути громадянами України та вільно володіти українською мовою;

- науковий ступінь та вчене звання відповідно до профілю кафедри;

- стаж науково-педагогічної роботи не менше:

- 10 років для претендентів на посаду професора,

- 5 років для претендентів на посаду завідувача кафедри та доцента. 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

- заяву;

- особовий листок з обліку кадрів;

- дві кольорові фотокартки розміром 4 х 6 см;

- копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання;

- копію паспорта громадянина України, засвідчену відділом кадрів університету;

- копію довідки про надання індивідуального податкового номера;

- копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем праці, із зазначенням дати засвідчення;

- список наукових праць та винаходів.

Документи подавати протягом 30 днів з дня публікації цього оголошення за адресою:

вул. В.Великого, 1,

м. Дубляни,

Жовківський район,

Львівська область,

80381,

Вчений секретар, каб. 231, тел. (032) 22-42-509