Львівський національний аграрний університет відповідно до ст. 43, 55 Закону України «Про вищу освіту», Статуту університету та Положення про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

Декана землевпорядного факультету; 

Завідувачів кафедр:

- обліку та оподаткування;

- менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого. 

Доцентів кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій – 3 штатні одиниці. 

Вимоги до претендентів на вакантні посади декана факультету, завідувача кафедри, доцента:

- претенденти повинні бути громадянами України та вільно володіти українською мовою;

- науковий ступінь та вчене звання відповідно до профілю кафедри;

- стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років. 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 - заяву;

- особовий листок з обліку кадрів;

- дві кольорові фотокартки розміром 4х6 см;

- копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання;

- копію паспорта громадянина України, засвідчену відділом кадрів університету;

- копію довідки про надання індивідуального податкового номера;

- копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем праці, із зазначенням дати засвідчення;

- список наукових праць та винаходів;

- програму діяльності (програму розвитку факультету/кафедри для претендентів на посаду декана/завідувача кафедри). 

Документи подавати протягом 30 днів з дня публікації цього оголошення за адресою:

вул. Володимира Великого, 1,

м. Дубляни,

Жовківський район,

Львівська область,

80381,

Вчений секретар, каб. 231, тел. (032) 22-42-509