Львівський національний аграрний університет відповідно до ст. 35, 43, 55 Закону України «Про вищу освіту», Статуту університету та Положення про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

- декана економічного факультету;

- декана факультету механіки та енергетики.

Вимоги до претендентів на вакантні посади декана факультету:

- претенденти повинні бути громадянами України та вільно володіти українською мовою;

- науковий ступінь та вчене звання відповідно до профілю факультету;

- стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

-  заяву;

- особовий листок з обліку кадрів;

- дві кольорові фотокартки розміром 4х6 см;

- копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання;

- копію паспорта громадянина України, засвідчену відділом кадрів університету;

- копію довідки про надання індивідуального податкового номера;

- копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем праці, із зазначенням дати засвідчення;

- список наукових праць та винаходів;

- програму розвитку факультету. 

Документи подавати протягом 30 днів з дня публікації цього оголошення за адресою:

вул. В.Великого, 1,

м. Дубляни,

Жовківський район,

Львівська область,

80381,

Вчений секретар, каб. 231, тел. (032) 22-42-509