Львівський національний університет природокористування відповідно до ст. 43, 55 Закону України «Про вищу освіту», Статуту університету, Положення про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
- декана факультету землевпорядкування та туризму;
- декана факультету агротехнологій та екології.
Вимоги до претендентів:
- претенденти повинні бути громадянами України та вільно володіти українською мовою;
- науковий ступінь та вчене звання, як правило, відповідно до профілю факультету;
- стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:
- заяву;
- особовий листок з обліку кадрів;
- дві кольорові фотокартки розміром 4х6 см;
- копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання;
- копію паспорта громадянина України, засвідчену відділом кадрів університету;
- копію довідки про надання індивідуального податкового номера;
- копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем праці, із зазначенням дати засвідчення;
- список наукових праць та винаходів;
- програму розвитку факультету.
Документи приймаються упродовж 30 днів з дня публікації цього оголошення за адресою:
вул. Володимира Великого, 1,
м. Дубляни,
Львівський район,
Львівська область,
80381,
Головний учений секретар, каб. 231, тел. (032) 22-42-502