Запрошуємо взяти участь у XX Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна візія та виклики глобалізації», яка відбудеться 19 травня 2023 року у Західноукраїнському національному університеті (м. Тернопіль).
Участь у конференції безкоштовна.
Тематичні напрями роботи конференції:
Секція 1. Світова економіка в XXI столітті: трансформація геополітичних інтересів, геоекономічні стратегії та проблеми наднаціонального регулювання.
Секція 2. Формування ефективної моделі управління підприємствами.
Секція 3. Роль фінансів в економічному зростанні: функціональна детермінованість та моделі розвитку.
Секція 4. Цифрова економіка як сучасний виклик зміни цінностей та орієнтирів.
Секція 5. Міжнародні стандарти та проблеми уніфікації обліку, аналізу і аудиту.
Секція 6. Інновації юридичної та соціальної наук в євроінтеграційному просторі.
Організатор: Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Західноукраїнського національного університету.
Умови участі в конференції представлені в інформаційному листі.