Європейська ліга професійного розвитку» (ELPD) разом з Білостоцьким університетом (факультет наук про освіту) організовує дистанційне стажування для педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти I-IV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування за темою «Навчально-наукова діяльність в сучасному університеті: виклики, рішення, перспективи».
Дати проведення: 4 березня – 12 квітня 2024 року.
Метою стажування є поглиблення знань та розвиток компетенцій науково-дидактичного колективу українських університетів з точки зору викликів, рішень та перспектив у викладацькій та науково-дослідній діяльності в сучасному університеті.
Стажування організоване за допомогою програмного комплексу Zoom з перекладом онлайн-конференцій на українську мову.
Кожному учаснику видається сертифікат про проходження міжнародного стажування загальною тривалістю 180 год (6 кредитів ECTS).
Реєстрація та детальна інформація за посиланням: https://elpd.com.ua/stazuvania-uwb/
Додаткова інформація за телефоном: +38063 333 9152

Вкладення:
Скачати цей файл (Програма.pdf)Програма.pdf243 Кб