Міжнародна науково-практична конференція “Розвиток національної економіки: теорія і практика”, яка відбудеться 3-4 квітня 2015 р. на базі ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства», яка відбудеться 19-20 березня 2015 р. на базі Тернопільської державної сільськогосподарської дослідної станції (м. Тернопіль).

Міжнародна науково-практична конференція «Євроінтеграція економіки України: виклики та рішення» – 20-21 лютого 2015 р. на базі ДВНЗ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» м. Дніпропетровськ

VII Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингове забезпечення продуктового ринку», яка відбудеться 19-20 травня 2015 року на базі Полтавської державної аграрної академії

Всеукраїнська Інтернет-конференція молодих учених і студентів «Проблеми і перспективи сталого розвитку та просторового планування територій», яка відбудеться 18 березня 2015 року на базі Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

XXXI международная научно-практическая конференция «Перспективные направления отечественной науки», которая пройдет с 25 февраля по 1 марта 2015 года на базе научной ассоциации «Южноукраинский гуманитарный альянс» совместно с общественным объединением «Гражданское действие» и интеллект-порталом «Nauka.zinet.info»

ХІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» – 27-28 лютого 2015 р. на базі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Всеукраїнський круглий стіл «Технічний сервіс в АПВ» – 03 березня 2015 року на базі Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН

Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій» – 16-17 квітня 2015 року на базі Полтавського інституту економіки і права ВНЗ „Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”

Публікації у електронному науковому журналі «Глобальні та національні проблеми економіки», засноване Миколаївським національним університетом імені В.О. Сухомлинського –  до 28 лютого 2015 року.

Тематика  видання:  згідно  з  галуззю  науки  «08.00.00  –  Економічні  науки»  відповідно  до чинного переліку галузей наук.

Видання входить до «Переліку електронних фахових видань, в яких можуть публікуватися результати  дисертаційних  робіт  на  здобуття  наукових  ступенів  доктора  і  кандидата  наук» на підставі Наказу МОН України від 29 грудня 2014 року № 1528 (Додаток № 11).

ХІV Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі», яка відбудеться 23-24 квітня 2015 року на базі Київського національного університету технологій та дизайну