За 2019 р. у ЛНАУ проведено 79 науково-організаційних заходів, з них на загальноуніверситетському рівні – 6, на рівні окремих факультетів і кафедр – 73.

На загальноуніверситетському рівні:

 1. Звітна студентська наукова конференція за результатами науково-дослідної роботи у 2018р., 19-21 березня 2019р.
 2. І-й етап Аграрно-політичних дебатів в рамках XXІ Зльоту іменних стипендіатів та відмінників навчання «Лідери АПК XX століття», 9 квітня 2019 р.
 3. XХ Міжнародний науково-практичний форум «Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій», 17-19 вересня 2019 р.
 4. Міжнародний студентський науковий форум «Студентська молодь і науковий прогрес в АПК», 17-19 вересня 2019 р.
 5. Конференція «Вчені Львівського національного аграрного університету – виробництву» у рамках ІV міжнародної агропромислової виставки «Euro-AGRO–2019», 14.11.2019 р.
 6. Міжкафедральний науково-практичний семінар «Нанотехнології – реалії сьогодення та перспективи на майбутнє», 19.11.2019 р.

 Факультет агротехнологій та екології:

 1. Міжкафедральний науковий семінар на тему «Здоров’я рослин – здоров’я нації», 14.02.2019 р.
 2. Міжкафедральний науковий семінар на тему «Техногенне забруднення агроекосистем важкими металами, їх вплив на антиоксидантну та імунну систему гусей», 21.02.2019 р.
 3. Круглий стіл «Сортові ресурси сільськогосподарських культур, їх господарсько-біологічні особливості, генетичний потенціал та умови його реалізації на виробництві», 22.02.2019 р.
 4. Cемінар-практикум на тему «Планета життя у чистому довкіллі», присвячений міжнародному Дню захисту Землі, 26.03.2019 р.
 5. Круглий стіл «Особливості вирощування екологічно-безпечної плодово-ягідної та овочевої  продукції», 04.04.2019 р.
 6. Науково-практичний семінар на тему «Вода − джерело життя. Методи очищення води», присвячений Всесвітньому дню води, 08.04.2019 р.
 7. Науково-практичний семінар «Хімічні засоби контролю бур’янів в агрофітоценозах», 14.05.2019 р.
 8. Міжкафедральний науковий семінар на тему «Життєвість та урбоекологічна роль кущових ялівців у покращенні стану довкілля міста Львів», 14.06.2019 р.
 9. Науково-практичний семінар на тему«Заходи внутрігосподарського насіннєвого контролю та особливості його  проведення у різних польових культур», 02.07.2019 р.
 10. Зустріч стейкхолдерів у галузі екології та охорони навколишнього середовища зі студентами спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища», 27.09. 2019 р.
 11. Круглий стіл«Роль природознавчого музею кафедри екології ЛНАУ у вивченні біорізноманіття флори та фауни Львівщини» за участю студентського гуртка «Екологія», 22.10.2019 р.
 12. Міжкафедральний науковий семінар на тему «Селекція і насінництво як важлива невід’ємна ланка впровадження і вирощування  нових сортів, що відповідають вимогам сучасного аграрного виробництва», 25.10.2019 р.
 13. Зустріч стейкхолдерів   зі студентами спеціальностей 201 «Агрономія» та  202 «Захист і карантин рослин». 19.11. 2019 р.
 14. Науковий семінар на тему «Динаміка екологічних змін в едафотопах на перелогах Пасмового Побужжя», 22.11.2019 р.
 15. Семінар, присвячений 125-річчю з Дня народження і 40-річчю з дня смерті професора  Г.П. Западнюка ‒ видатного вченого, педагога, патріота України, 17.12.2019 р.
 16. Міжкафедральний науковий семінар на тему «Інтенсивність нагромадження важких металів і жирних кислот у тканинах та продукції бджіл в умовах заходу України», 19.12.2019 р.

Факультет будівництва та архітектури:

 1. Науковий круглий стіл «Земля і людина: до більш глибокої гармонізації відносин», кафедра гуманітарної освіти, 10.04.2019 р.
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Ефективні технології і конструкції в будівництві та архітектура села. Розробка інноваційних  моделей екопоселень Прикарпаття та Карпат», 15-17.05.2019 р.
 3. 13-й науково-практичний семінар «Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій», 11.06.2019 р.
 4. Круглий стіл “Типологічні та естетичні особливості формування архітектурного середовища села”, кафедра дизайну архітектурного середовища.

Економічний факультет:

 1. V Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Сучасний менеджмент: витоки, реалії та перспективи розвитку», присвячена 68-й річниці від дня народження д.е.н., професора Петра Степановича Березівського, 04.03. 2019 р.
 2. Науково-практичний семінар кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності «Земельні очікування селян», 06.03.2019 р.
 3. І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти», 19-21.03.2019 р.
 4. Науково-практичний семінар на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування «Стан та перспективи розвитку пенсійного страхування і пенсійного забезпечення в Україні», 26.03. 2019 р.
 5. Вебінар кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій “Автоматизація і метрологія в сільськогосподарському виробництві, квітень 2019 р.
 6. Круглий стіл на кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності «Організація закупівель продовольчих товарів суб’єктами готельно-ресторанного бізнесу», 07.05.2019 р.
 7. III Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Міжнародні економічні відносини України в умовах інтеграційних процесів: стан, проблеми та перспективи розвитку», 14-15.05. 2019 р.
 8. Круглий стіл на кафедрі економіки «Форсайт євроінтеграційних процесів в АПК України», 17.05.2019 р.
 9. Круглий стіл на кафедрі менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого «Управління соціально-економічнм розвитком сільських територій», 21.05.2019 р.
 10. Круглий стіл на кафедрі економіки «Форсайт в АПК України», 22.05.2019 р.
 11. VIII Міжнародна науково-практична щорічна інтернет-конференція: «Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств» 22-24.05. 2019 р.
 12. IIІ Міжнародна науково-практична конференція «Трансформаційні зміни національної економіки в умовах євроінтеграції», 27-28.05. 2019р.
 13. Науково-практичний семінар на кафедрі права «Особливості реалізації права на працю в Україні», 28.05.2019 р.
 14. Круглий стіл на кафедрі обліку та оподаткування «Українська економічна наука та освіта: історія і сучасність», 30.05.2019 р.
 15. Інформаційно-консультаційні семінари за темою «Формування та розвиток ресурсного потенціалу об’єднаних територіальних громад (на прикладі Мостиської міської ОТГ)» для працівників Мостиської міської об’єднаної територіальної громади, 29.05.2919 р., 31.05.2019 р.
 16. Вебінар кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій «Інформаційно-вимірювальні підсистеми як частина геоінформаційних систем», травень 2019 р.
 17. Науково-практичний семінар на кафедрі права «Надання правової допомоги в Україні», 30.10.2019 р.
 18. Публічна лекція на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування «Сучасні тенденції розвитку банківської системи України», 06.11.2019 р.
 19. Спільна презентація СК «MetLife» та кафедри фінансів, банківської справи та страхування «Реалії та перспективи страхування життя», 20.11.2019 р.

Землевпорядний факультет:

 1. Науковий семінар кафедри іноземних мов «Щодо відтворення змісту і форми іншомовного тексту», 04.02.2019 р.
 2. Науково-теоретичний семінар з обговорюваними питаннями: «Перспективи розвитку агротуризму у Львівській області» та «Децентралізовані корпоративні форми управління земельними ресурсами», 09.02.2019 р.
 3. Науково-теоретичний семінар з обговорюваними питаннями «Особливості проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна у 2019 році» та «Фізичні якості. Туризм», 12.03.2019 р.
 4. Круглий стіл на тему: «Практична підготовка очима студента у сфері геодезії, кадастру нерухомості, землеустрою та управління земельними ресурсами» за участю студентів землевпорядного факультету та студентів Вищої техніко-економічної школи м. Ярослава (Польща), 13.03.2019 р.
 5. Міжнародний науково-практичний семінар на тему: «Теорія та практика геодезії, кадастру нерухомості та землеустрою», 13.03.2019 р.
 6. Круглий стіл кафедри іноземних мов на тему: «Використання он-лайн платформи під час вивчення іноземних мов», 15.03.2019 р.
 7. Науково-теоретичний семінар кафедри іноземних мов на тему: «До питання розмаїтих форм перекладу. Способи словотворення як фактор системності», 04.04.2019 р.
 8. Науково-теоретичний семінар з обговорюваними питаннями: «Показники екологічної стабільності територій при прийнятті управлінських рішень» та «Розвиток критичного мислення в закладах вищої освіти», 09.04.2019 р.
 9. Науковий семінар «Застосування ГІС-технологій у галузі землеустрою та геодезії», 12.04.2019 р.
 10. I Всеукраїнська студентська конференція «Перспективи та напрями збалансованого розвитку територій», 18-19.04.2019 р.
 11. Науково-теоретичний семінар з обговорюваними питаннями: «Особливості ведення адміністративної звітності з кількісного обліку земель» та «Зв’язок математичної обробки геодезичних вимірів з основними дисциплінами, які читаються на кафедрі та на факультеті», 14.05.2019 р.
 12. Круглий стіл на тему «Проведення земельного аукціону», 15.05.2019 р.
 13. Круглий стіл кафедри іноземних мов на тему: «Система критеріїв науково-технічного перекладу й помилки», 03.06.2019 р.
 14. Науково-теоретичний семінар з обговорюваними питаннями: «Визначення придатності ґрунтів при внесенні органічних добрив для підвищення урожайності сільськогосподарських культур (на прикладі ТОВ «Галичина-Захід» та «Особливості розвитку туризму у Львівській області», 11.06.2019 р.
 15. Науково-теоретичний семінар «Фізична культура як фактор формування здорового життя студента», 25.09.2019 р.
 16. Теоретичний семінар кафедри іноземних мов на тему: «Мова – зразок при описі граматичних категорій», 17.10.2019 р.
 17. Зустріч з делегацією FEFU (Федерація обмінів Франція-Україна). Кафедра іноземних мов, 23.10.2019 р.
 18. Науково-теоретичний семінар з обговорюваними питаннями: «Особливості землеустрою об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації» та «Основні методи наземного космічного та аерознімання», 29.10.2019 р.
 19. Науковий семінар на тему «Ринковий обіг земель сільськогосподарського призначення в Україні: проблеми запровадження та перспективи їх вирішення», 20.11.2019 р.
 20. Круглий стіл кафедри іноземних мов на тему: «Стилістична адаптація при перекладі науково-технічного тексту», 20.11.2019 р.
 21. Круглий стіл на тему: «Особливості використання земель у зонах їх можливого затоплення внаслідок повеней і паводків в Україні та Польщі», 21.11.2019 р.

Факультет механіки та енергетики:

 1. Участь в організації та проведенні десятої Міжнародної науково-практичної конференції  «Інтегроване стратегічне управління, управління портфелями, програмами, проектами», смт Славське Львівської області, 19-21.02.2019 р.
 2. Навчально-практичний семінар з представниками фірми «ВІКС-ХУММЕЛЬ ФТ Україна» на тему «Особливості конструкції фільтрів для сільськогосподарської техніки», 06.03.2019 р.
 3. Навчально-практичний семінар з представниками фірми ТОВ «Кастрол Україна» на тему «Мастильні матеріали для сільськогосподарської техніки», 06.03. 2019 р.
 4. Науково-практичний семінар з участю представників Подільського державного аграрно-технічного університету на тему «Обґрунтування параметрів технічного забезпечення технологічного процесу збирання цукрових буряків», 03.04.2019 р.
 5. Регіональна олімпіада зі спеціальності «Автомобільний транспорт» серед студентів випускових курсів коледжів і вищих професійно-технічних училищ ОС «Молодший спеціаліст», 10-12.04.2019 р.
 6. Всеукраїнський круглий стіл «Електроенергетика сьогодення: стан, проблеми, шляхи вирішення», 17.05.2019 р.
 7. Науково-практичний семінар на тему «Перевірка та регулювання кутів розвалу-сходження коліс автомобілів за допомогою обладнання компанії WMS Wagner GmbH», 23.05.2019 р.
 8. Науково-практичний семінар з участю науковців Познанського технічного університету (Польща) на тему «Дослідження ефективності технічних об’єктів шляхом вимірювання та математичного моделювання», «Покращення енергетичної ефективності освітлювальних установок об’єктів громадського призначення», 30.05.2019 р.
 9. Науково-практичний семінар викладачів та магістрантів кафедри електротехнічних систем на тему «Сучасні тенденції розвитку електротехнічної галузі України», 09.10.2019 р.
 10. Науково-практичний семінар спільно з ТзОВ «MANN+HUMMEL Filtration Technology Ukraine» на тему «Сучасні тенденції у виробництві та експлуатації фільтрів, фільтраційних елементів і фільтраційних картриджів для очистки повітря, моторної оливи й палива фірми «WIX»» 10.12. 2019 р.
 11. Науково-практичний семінар з надання першої невідкладної долікарської допомоги, 08.10.2019 р.
 12. Науково-практичний семінар з надання першої невідкладної долікарської допомоги за умови ураження електричним струмом, 19.11.2019 р.
 13. Науково-практичний семінар за участі представників компанії «Хімлаборреактив» на тему «Дефектоскопія матеріалів, конструкцій і зварних з’єднань неруйнівними методами», 12.12.2019 р.