На загальноуніверситетському рівні 

 1. Звітна студентська наукова конференція за результатами науково-дослідної роботи у 2020 р., 25-27 лютого 2020 р.
 2. XХІ Міжнародний науково-практичний форум «Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій», 22-24 вересня 2020 р.
 3. Міжнародний студентський науковий форум «Студентська молодь і науковий прогрес в АПК», 22-24 вересня 2020 р.

Факультет агротехнологій і екології 

 1. Міжкафедральний науковий семінар «Інтенсивність нагромадження важких металів і жирних кислот у тканинах та продукції бджіл в умовах Заходу України» (15 лютого 2020 р.).
 2. Науково-практичний семінар «Використання екологічно безпечних засобів захисту рослин та удобрення за вирощування плодових, овочевих та ягідних культур» (22 травня 2020 р.).
 3. Науково-практичний семінар з овочівництва «Нітроамофоска-М – важливий фактор підвищення продуктивності овочевих рослин» (10 липня 2020 р.).
 4. Міжкафедральний науковий семінар «Біоекологічні особливості ліан роду Parthenocissus Planch. та їх використання для фітомеліорації довкілля Львова» (12 вересня 2020 р.).
 5. Науково-практичний семінар гуртка «Хімія і технології» до Міжнародного Дня озонового шару «Озон і життя» (28 вересня 2020 р.).
 6. Науково-практичний семінар з плодівництва «Актуальні проблеми садівництва» (1 жовтня 2020 р.).
 7. Міжкафедральний науковий семінар «Розвиток сімейних молочних ферм в Україні» (12 жовтня 2020 р.).
 8. Семінар у рамках проєкту «Розвиток туристичної інфраструктури в межах регіонального ландшафтного парку «Верхньодністровські Бескиди». Відкриття нового туристичного маршруту «Грозова брама» (15 листопада 2020 р.).
 9. Вебінар «Рекреаційні ресурси природоохоронних територій та їх роль у розвитку туристичних кластерів» у рамках проєкту EU program Erasmus + project KA2 «Enhancing capacity of universities to initiate and to participate in clusters development on innovation and sustainability principles» (25 листопада 2020 року).
 10. Науково-практичний вебінар «Екологічні ризики техногенезу, наукові підходи та технології захисту довкілля» (17 грудня 2020 р.).
 11. Міжкафедральний науковий семінар «Нагромадження важких металів у фітомасі природних кормових угідь Східного Поділля» (23 грудня 2020 року). 

Факультет будівництва та архітектури 

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Ефективні технології і конструкції в будівництві та архітектура села», 26-27 травня 2020 р., ЛНАУ. 

Економічний факультет 

 1. Круглий стіл кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу «Розвиток системи географічних зазначень в Україні: адаптація європейського досвіду задля сталого розвитку сільських територій», 26 лютого 2020 р.
 2. VІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція, присвячена 69 річниці від дня народження д. е. н., професора П. С. Березівського «Сучасний менеджмент: витоки, реалії та перспективи розвитку», 4 березня 2020 р.
 3. Науково-практичний семінар кафедри фінансів, банківської справи та страхування «Соціальне забезпечення громадян: стан та перспективи розвитку з врахуванням досвіду країн ЄС», 4 березня 2020 р.
 4. ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти», кафедра обліку та оподаткування ЛНАУ, 18-20 березня 2020 р.
 5. IV Міжнародна науково-практична конференція «Трансформаційні зміни національної економіки в умовах євроінтеграції» (в режимі онлайн), кафедра міжнародних економічних відносин та маркетингу, 12-13 травня 2020 р.
 6. IV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Міжнародні економічні відносини України в умовах інтеграційних процесів: стан, проблеми та перспективи розвитку» (в режимі онлайн), кафедра міжнародних економічних відносин та маркетингу, 14-15 травня 2020 р.
 7. Круглий стіл на кафедрі менеджменту ім. проф. Є.В.Храпливого на тему «Актуальні питання менеджменту в умовах соціально-економічних трансформацій», 21 травня 2020 р.
 8. ІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств. Проблематика 2019 р.: світові тенденції розвитку агропромислового виробництва», 25-27 травня 2020 р.
 9. Круглий стіл на кафедрі економіки «Регіональні тенденції розвитку агропромислового виробництва» (в режимі онлайн), 27 травня 2020 р.
 10. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку економіки», кафедра фінансів, банківської справи та страхування, 20 травня 2020 р.
 11. Круглий стіл на кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності «Детермінанти ринкової поведінки професійних покупців на ринку сільськогосподарської продукції «Шувар», 1 липня 2020 р.
 12. Науково-практичний семінар на кафедрі права на тему «Правові засади виборчого права в Україні: історія та сучасність», 8 жовтня 2020 р.
 13. Науковий семінар на кафедрі міжнародних економічних відносин та маркетингу «Маркетингове забезпечення реалізації ресурсного потенціалу ОТГ Львівщини», 12 жовтня 2020 р.
 14. Круглий стіл на кафедрі міжнародних економічних відносин та маркетингу «Інноваційні підходи у розвитку міжнародної економіки», 17 листопада 2020 р.
 15. Науково-практичний семінар на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування «Виклики соціальної політики в Україні: впровадження накопичувального страхування» (в режимі онлайн), 26 листопада 2020 р.
 16. Науковий семінар на кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності «Моніторинг поведінки роздрібних закупівельників овочів та фруктів на ринку «Шувар», 4 грудня 2020 року.
 17. Круглий стіл на кафедрі права, присвячений Міжнародному дню прав людини 10 грудня 2020 р. 

Землевпорядний факультет

 1. Круглий стіл «Стан і наслідки реформування земельних відносин в Україні», 05.02.2020 р.
 2. Науково-теоретичний семінар на кафедрі землеустрою «Становлення нового земельного устрою в Україні» за участю директора ДП «Львівський науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою», 04.03.2020 р.
 3. Онлайн-семінар «Застосування безпілотних літальних апаратів для виконання практичних робіт із землеустрою», за участю директора ТОВ «ГЕОЛАБС» В.В. Панчука, 28.05.2020 р.
 4. Круглий стіл «Застосування геодезії і геоінформатики у сучасному землевпорядному виробництві», 21.05.2020 р.
 5. Зустріч із директором Львівської філії ДП «Тернопільський науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою» Бочком О.І. та заступником директора ТОВ «ГЕО-ЛЕНДС» Ткачук Л.В., 24.09.2020 р.
 6. Науково-теоретичний семінар «Особливості формування екологічної мережі на місцевому рівні», 30.09.2020 р.
 7. Відеоконференція «Особливості обігу земельних ділянок», 02.10.2020 р.
 8. Зустріч зі стейкхолдерами – начальником відділу земельних відносин, комунальної власності, містобудування, архітектури, соціально-економічного розвитку та інвестицій Литовезької сільської ради Волинської області Кірпічовим В.Є. та інженером-землевпорядником ІІ категорії Волицької сільської ради Жовківського району Львівської області Оливою Л.П., 6.10.2020 р.
 9. Онлайн-семінар зі стейкхолдером – директором ТОВ «ГЕОЛАБС» В.В. Панчуком, 19.10.2020 р.
 10. Науково-теоретичний семінар «Сучасні науково-методичні підходи здійснення землеустрою в Україні», 29.10.2020 р.
 11. Міжнародний круглий стіл «Адаптація землевпорядної освіти в Східній Європі до пандемії COVID-19», 03.12.2020 р.
 12. Онлайн семінар зі стейкхолдером, керівником аналітичної землевпорядної компанії FEODAL Дем'яновичем А., 10.12.2020 р.

Факультет механіки та енергетики 

 1. Науково-практичний семінар за участі представників компанії «Бауер Груп Польська» – представника концерну «Bauer Group», 07.02.2020 р.
 2. Навчально-практичний тренінг з розвитку власної ідеї, стартапу в рамках програми Creative Spark за участю команди тренерів Tech StartUp School, 17-21.02.2020 р.
 3. Участь в організації та проведенні ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інтегроване стратегічне управління, управління портфелями, програмами, проєктами», смт Славське Львівської області, 18-20.02. 2020 р.
 4. Науково-практичний семінар «Науково-практичні засади удосконалення системи управління охороною праці на підприємствах АПК», 10.06.2020 р.
 5. Навчально-практичний семінар з представниками фірми Horsch «Особливості електронного управління сівалками фірми Horsch», 11 листопада 2020 р.
 6. Науково-практичний семінар на кафедрі електротехнічних систем «Обґрунтування параметрів ротаційної вакуумної помпи для доїльних установок», 17.11.2020 р.
 7. Науково-практичний семінар на кафедрі інформаційних систем та технологій, управління проєктами та безпеки виробництва «Моделі та методи управління ресурсами виробничих проєктів рослинництва», 18.11.2020 р.