Дисертант

Іваночко Надія Володимирівна

Тема дисертації

«Управління збутовою діяльністю м'ясопереробних підприємств»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дата захисту

14.06.2018