Дисертант

Попов Андрій Сергійович

Тема дисертації

«Інституціональні засади консолідації земель  сільськогосподарського призначення:  теорія, методологія, практика» 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. 

Дата захисту 

02.10.2018