Дисертант

Гнатишин Людмила Богданівна

Тема дисертації

 «Відтворення виробничого потенціалу фермерських господарств»

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дата захисту

11.12.2018