Дисертант

Рижок Зоряна Русланівна

Тема дисертації

«Удосконалення оцінки сільськогосподарських угідь в умовах трансформації земельних відносин» 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Дата захисту

11.12.2018