Дисертант

Черчик Артур Олегович

Тема дисертації

«Управління еколого-економічною безпекою лісогосподарських підприємств» 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дата захисту

01.02.2019