Дисертант

Соловей Юрій Ігорович

Тема дисертації

«Формування інтегрованих структур малими виробниками сільськогосподарської продукції» 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дата захисту

03.04.2019