Дисертант

Якімцов Віктор Вікторович

Тема дисертації

«Теоретико-методологічні засади синергетичної ефективності функціонування складних соціо-еколого-економічних систем»

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Дата захисту

14.05.2019