Дисертант

Ступень Роман Михайлович

Тема дисертації

«Еколого-економічні засади розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні»

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Дата захисту

15.05.2019