Дисертант

Константінова Олена Вікторівна

Тема дисертації

«Еколого-економічні засади використання земельно-ресурсного потенціалу природоохоронних територій»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Дата захисту

12.06.2019