Дисертант

Полюк Мирослава Іванівна

Тема дисертації

«Удосконалення системи оцінки та мотивації персоналу на сільськогосподарських підприємствах»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дата захисту

11.06.2019