Дисертант

Ціолковська Софія Ігорівна

Тема дисертації

«Зовнішньоекономічна діяльність підприємств агробізнесу»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дата захисту

11.07.2019