Дисертант

Грещук Галина Ігорівна

Тема дисертації

«Еколого-економічні засади землевпорядного забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського призначення»

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Дата захисту

12.09.2019