Дисертант

Прокіп Андріан Володимирович

Тема дисертації

«Теоретико-методологічні засади енергетичної безпеки в контексті парадигми сталого розвитку»

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Дата захисту

17.10.2019