Дисертант

Лівінський Анатолій Іванович

Тема дисертації

«Організаційно-економічні механізми реновації виробничо-господарської діяльності підприємств тваринництва: теорія і методологія»

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дата захисту

04.03.2020