Дисертант

Сас Людмила Степанівна

Тема дисертації

«Ефективність технологічного оновлення виробництва у сільськогосподарських підприємствах»

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дата захисту

15 липня 2020 р.