Дисертант

Таратула Руслана Богданівна

Тема дисертації

«Еколого-економічні засади інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами»

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Дата захисту

14 липня 2020 р.