Дисертант

Матковський Петро Єгорович

Тема дисертації

«Модернізація сільськогосподарських підприємств: теорія, методологія, практика»

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дата захисту

07.07.2020 р.