Дисертант

Гакал Тетяна Олександрівна

Тема дисертації

«Організаційно-економічний механізм розвитку підприємств сільського зеленого туризму в Україні»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дата захисту

22.10.2020