Дисертант

Шушулков Стоян Дмитрович

Тема дисертації

«Еколого-економічні засади рекреаційного землекористування урбанізованих територій»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Дата захисту

23.12.2020