Дисертант

Пендзей Любов Петрівна

Тема дисертації

«Планування землекористування сільських територій в умовах обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Дата захисту

08.04.2021