Дисертант

Станько Тетяна Миколаївна

Тема дисертації

«Ефективність проєктів виробництва енергетичної верби у сільськогосподарських підприємствах»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дата захисту

07.05.2021